СИНДИКАТ ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Ние ја движиме Македонија

Синдикат за транспорт и врски

Ул. 50 Дивизија бр.25
1000 Скопје П.ФАХ 602
телефон/факс: 02 6121 994
e-mail: contact@fstv.mk